Polski English

Select a language:

Lang

Menu

AGGREGATE EXTRACTION
 • AGGREGATE

  EXTRACTION

  more
 • MACHINING

  more
 • GAS

  FITTINGS

  more
Offer

W ofercie posiadamy kruszywa z łupka powęglowego samoczynnie przepalonego (łupek czerwony), produkowane w miejscu prowadzonej eksploatacji hałdy w Świętochłowicach Chropaczowie.

Posiadamy w ciągłej sprzedaży kruszywo drogowe - łupek czerwony w następującym asortymencie:

 • niesort,
 • 0 – 10 mm
 • 0 – 31,5 mm
 • 0 – 63 mm
 • 10 – 31,5 mm
 • 10 – 63 mm
 • 31,5 – 63 mm
 • 63,0 – 120 mm
 • nadgabaryt powyżej 63 mm

Kruszywo ze zwałowiska w Świętochłowicach może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z normami:

PN-S-0225:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

PN-EN 13242 + A1:2010 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

Przedmiotowy łupek może być stosowany do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych. Może być stosowane do: wymiany gruntów słabonośnych, budowy warstw odcinających, budowy warstw mrozochłonnych, budowy warstw odsączających, budowy warstw wzmacniających, budowy tymczasowych dróg technologicznych, parkingów i ciągów pieszych. Zgodnie z normą PN-B-06050:1999 może być stosowane także do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

Kruszywa posiadają atesty potwierdzające przeprowadzenie badań w zakresie ich przydatności do budownictwa inżynieryjnego, opinie ekologiczne, higieniczne i świadectwa w zakresie higieny radiacyjnej.

Oferujemy również dostawy innych kruszyw budowlanych.

 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć